Návrat na hlavnú stránku
NÁHRADNÝ ROZVRH HODÍN na deň: streda 22.10.2014 NÁHRADNÝ ROZVRH HODÍN na deň: utorok 21.10.2014
HODINA1.2.3.4.5.6.7.8.HODINA1.2.3.4.5.6.7.8.
TRIEDA7.35-8.208.30-9.159.25-10.1010.25-11.1011.20-12.0512.25-13.1013.15-14.0014.05-14.50TRIEDA7.35-8.208.30-9.159.25-10.1010.25-11.1011.20-12.0512.25-13.1013.15-14.0014.05-14.50
I. A OA 1AJ / ADK ADK / INF INF / 1AJ MAT 2NJ / 2RJ HOG TSV ch / - TSV ch / -I. A OA SJL ADK / 1AJ 1AJ / ADK DEJ 2NJ 2RJ KSE NBV TVZ x
I. E AGR ADK MEA OBN DEJ PRT MAT TSV ch / - TSV ch / -I. E AGR MAT 1AJ NBV SJL FYZ PRT MEA x
I. L EL INF / 1AJ TSVd MDV MAT 1AJ / INF EKO TSV ch / - TSV ch / -I. L EL 2NJ APM API / 1AJ 1AJ / API NBV BIO SJL x
II. A OA TVZ UCT / 2NJ KMM 2NJ / 1AJ MAT 1AJ / UCT BIO II. A OAx NBV SJL POE HOS DEJ TSV ch / - TSV ch / -
II. E AGR SJL MOV TUV ANJ / UCT UCT / ANJ MEA PRT II. E AGRxCHZ CHEcv. / ANJ NBV MAT ANJ / CHEcv. TSV ch / - TSV ch / -
II. L EL EKO 1AJ UCT 2NJ SJL TSVd API / ADKII. L ELx NBV UCT MKT ADK ČEG API INF / API 1AJ TSV ch / - TSV ch / -
III. A OA SJL HOS 1AJ / 1NJ UCT POE 2NJ / 2AJ TSVd III. A OADASMAT PRN 2NJ 2AJ BŐT 1AJ / 1NJ TSVdx
III. B OA 1AJ POE ADK / APIADK / APIAPI / ADK API / ADK OBN III. B OA MAT SJL POE HOS TSVd 1AJ 2NJ
III. L EL TSVd APM 1AJ / 1NJ EKO PRN 2NJ / 2AJ SJL III. L ELx APIx APISJL2NJ 2AJ BŐT 1AJ / 1NJ API xAPI x
IV. A OA MEU 1AJ / UCT POE SJL TSVd UCT / 1AJ MNZ IV. A OA CVM 1AJ / UCT POE TSVd USP UCT / 1AJ MEU
IV. B OAOdborná praxIV. B OAOdborná prax
IV. C OAOdborná praxIV. C OAOdborná prax
IV. E AGR TUV ANJ PJS VCE SJL UCT PKS IV. E AGR COV UCT TUV ANJ TSVd PKS PJS