Návrat na hlavnú stránku
NÁHRADNÝ ROZVRH HODÍN na deň: pondelok 03.11.2014 NÁHRADNÝ ROZVRH HODÍN na deň: streda 29.10.2014
HODINA1.2.3.4.5.6.7.8.HODINA1.2.3.4.5.6.7.8.
TRIEDA7.35-8.208.30-9.159.25-10.1010.25-11.1011.20-12.0512.25-13.1013.15-14.0014.05-14.50TRIEDA7.35-8.208.30-9.159.25-10.1010.25-11.1011.20-12.0512.25-13.1013.15-14.0014.05-14.50
I. A OA ADK / INF INF / 1AJ MAT HOG TSVd BIO POE I. A OA 1AJ / ADK ADK / INF INF / 1AJ MAT 2NJ 2RJ KSE HOG TSV ch / - TSV ch / -
I. E AGR BIO PRT 1AJ SJL TSVd DEJ CHE I. E AGR ADK MEA OBN DEJ PRT MAT TSV ch / - TSV ch / -
I. L EL EKO SJL 1AJ / ADK API / 1AJ DEJ HOG ADK / API I. L EL INF / 1AJ MDVTSVd MAT 1AJ / INF EKO TSV ch / - TSV ch / -
II. A OA MAT TSVd API / 1AJ 1AJ / API SJL KMM POE II. A OA TVZ UCT / 2NJ KMM 2NJ / 1AJ MAT 1AJ / UCT BIO
II. E AGR SJL CHZ TSVd MEA BIO PRT PRN II. E AGR SJL MOV TUV ANJ / UCT UCT / ANJ MEA PRT
II. L EL HOG UCT SJL EKO FYZ ADK / INF 2NJ II. L EL EKO 1AJ UCT 2NJ SJL TSVd API / ADK
III. A OA UCT POE SJL MAT 1AJ / 1NJ DAS TSV ch TSV ch III. A OA SJL HOS 1AJ / 1NJ UCT POE 2NJ 2AJ SPA TSVd
III. B OA SJL POE BAK UCT PRN DAS TSV ch TSV ch III. B OA 1AJ POE ADK / APIADK / APIAPI / ADK API / ADK x
III. L EL MAT UCT / ADK EKO ADK / UCT 1AJ / 1NJ MKT TSV ch TSV ch III. L EL TSVd APM 1AJ / 1NJ EKO PRN 2NJ 2AJ SPA SJL
IV. A OA UCT / EKK KCA / EKK 2NJ / EKK EKK / 2NJ EKK / UCT EKK / KCA SJL IV. A OA MEU 1AJ / UCT POE SJL TSVd UCT / 1AJ MNZ
IV. B OA 2NJ KCA / UCT MEU ADK / 1AJ UCT / KCA 1AJ / ADK SJL IV. B OA CTO / CVM EKK / 1AJ EKK / UCT EKK / ADK 1AJ / EKK UCT / EKK ADK / EKK
IV. C OA MYT / UCT MEU UCT / ADK SJL POE 1AJ / 1NJ 1AJ / 1NJ IV. C OA CTO / CVM 2RJ (38) 2AJSJLUSP MYT / UCT TSVd UCT / MYT
IV. E AGR TUV SJL ANJ TSVd UCT PKS CHZ IV. E AGR TUV ANJ PJS VCE SJL UCT PKS