Návrat na hlavnú stránku
NÁHRADNÝ ROZVRH HODÍN na deň: štvrtok 29.09.2016 NÁHRADNÝ ROZVRH HODÍN na deň: streda 28.09.2016
HODINA1.2.3.4.5.6.7.8.HODINA1.2.3.4.5.6.7.8.
TRIEDA7.35-8.208.30-9.159.25-10.1010.25-11.1011.20-12.0512.25-13.1013.15-14.0014.05-14.50TRIEDA7.35-8.208.30-9.159.25-10.1010.25-11.1011.20-12.0512.25-13.1013.15-14.0014.05-14.50
I. A OATSVdBIOMATPOEADK / 1AJ1AJ / ADKHOG / OBII. A OASJLINF / 1AJ1AJ / INFHOG / OBIDEJSpišská knižnica
I. E AGR PRTCHESJLOBNANJHOGI. E AGR Učebná prax - Pavlis
I. L ELxEKO TSVd2RJ / 2NJOBN1AJ / APIAPI / 1AJI. L EL1AJ / INFHOGAPMDEJ2RJ / 2NJSJLCHEETV
II. A OAUCT / 1AJTSVdAPI / ADKADK / APIHOSPOE2NJ / 2RJII. A OA1AJ / UCT2NJ / 2RJBIOKMMUCT / 1AJxTSV chTSV ch
II. E AGRANJANJCHETUVMATPKSCHZII. E AGRSJLANJMOVBIOPRTADKTSV chTSV ch
II. L ELBAKBAKUCTSJLEKOADK2NJ / 2RJII. L ELEKO2NJ / 2RJHOGOBNFYZ1AJTSV chTSV ch
III. A OASJL2RJ / 2NJOBN1AJ / UCTPOEPRNTSVchTSVchIII. A OAPOEMATDASSJL1AJ / UCTUCT / 1AJUCT / 1AJ
III. E AGRTUVPRTANJPKSMATUCTTSVchTSVchIII. E AGRTUVPKSTSVdANJOBNSJLx
III. L ELxEKODASSJLTSVdUCTTSVchTSVchIII. L ELBAKBAKOBN2NJMATUCTxx
IV. A OAOdborná praxIV. A OAOdborná prax
IV. E AGRPJS / ANJPJS / ANJPJS / UCTCOVPKSTSVdUCT / XIV. E AGRSJLTUVPKSPJSx UCTxxx
IV. L ELOdborná praxIV. L ELOdborná prax